about us

Consultanță în realizarea achizițiilor din cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă

  • Consultanță în elaborarea planului de achiziții;
  • Consultanță la întocmirea documentației în vederea derulării procedurilor de achiziție;
  • Asistență în relația cu ofertanții pe perioada de derulare a procedurilor de achiziție;
  • Asistență la semnarea contractelor de achiziție;
  • Asistență la întocmirea dosarelor de achiziții în vederea rambursării cheltuielilor;
  • Consultanță în perioada de executare a contractelor de achiziții;