Servicii

Consultanță Finanțări Nerambursabile

 • a) Consultanță pentru accesarea finanțărilor nerambursbile
  • Consultanță în dezvoltarea ideii de proiect
  • Identificarea surselor de finanțare care răspund cel mai bine ideii de proiect dezvoltate
  • Monitorizarea personalizată a oportunităților de finanțare
  • Realizarea analizei eligibilității solicitantului
  • Simularea punctajului și realizarea analizei fezabilității investiției
  • Elaborarea de:
   • Cereri de finanțare;
   • Planuri de afaceri;
   • Studii de prefezabilitate/studii fezabilitate/DALI;
   • Memorii justificative;
   • Analize cost-beneficiu, Analize economico-financiare, Analize SWOT;
   • Proiecții financiare;
   • Studii și strategii de marketing, Studii de piață, Studii de cercetare calitativă și cantitativă, Studii de cercetare calitativă și cantitativ;
  • Depunerea dosarului cererii de finanțare
  • Asigurarea de asistență de specialitate în procesul de evaluare a cererii de finanțare
  • Asigurarea de asistență de specialitate în procesul contractării proiectului
 • b) Consultanță în implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă
  • Reprezentarea beneficiarului în relația cu finanțatorul în perioada de implementare și post-implementare a proiectului
  • Asistență în realizarea activităților de informare și publicitate/ promovare a proiectului
  • Întocmirea dosarului cererilor de prefinanțare/rambursare/ plată/acordare a avansului
  • Realizarea raportărilor tehnice în cadrul proiectului (întocmire rapoarte tehnico-financiare, rapoarte de progres, etc)
  • Monitorizarea atingerii rezultatelor și indicatorilor proiectului
  • Evaluarea calitativă și cantitativă a proiectului
  • Evaluarea și prevenirea riscurilor în implementarea proiectului
  • Modificarea contractului de finanțare prin elaborarea de acte adiționale și notificări
  • Asigurarea asistenței la derularea vizitelor de monitorizare în perioada de implementare și post-implementare a proiectului

Consultanță în realizarea achizițiilor din cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă

 • Consultanță în elaborarea planului de achiziții;
 • Consultanță la întocmirea documentației în vederea derulării procedurilor de achiziție;
 • Asistență în relația cu ofertanții pe perioada de derulare a procedurilor de achiziție;
 • Asistență la semnarea contractelor de achiziție;
 • Asistență la întocmirea dosarelor de achiziții în vederea rambursării cheltuielilor;
 • Consultanță în perioada de executare a contractelor de achiziții;

Consultanță în management

 • Înființarea și dezvoltarea afacerilor
 • Dezvoltarea planurilor de afaceri
 • Dezvoltarea planurilor de marketing
 • Consultanță pentru Resurse Umane