about us

Sistem inovativ pentru modernizarea liniei de producție pentru panouri electrice și de automatizare

Perioada de implementare:
Noiembrie 2013 – Septembrie 2014
Valoarea totală a proiectului:
1.691.756,07 lei
Valoarea elgibilă a proiectului:
1.347.319,41 lei
Asistență financiară nerambursabilă:
943.123,59 lei

Date despre proiect:
Co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POSCCE) 2017-2013
Axa Prioritară 1 „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”
Domeniul Major de Intervenție 1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”
Operațiunea 1 „Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”
Cod SMIS 44191

Proiectul „Sistem inovativ pentru modernizarea liniei de producție pentru panouri electrice și de automatizare” este un important „instrument” de dezvoltare, care a condus la valorificarea potenţialului productiv al SC Electroglobal SRL prin investiția în modernizarea și eficientizarea fluxului tehnologic, în vederea transformării întreprinderii dintr-un prestator de servicii într-un producător înalt competitiv. Prin investiția în bunuri tangibile (centru de prelucrări mecanice, găurit şi ştanţat; sistem de îndoit, găurit şi tăiat bare cupru; suporturi panouri electrice; aparate și echipamente de testare; echipamente hardware etc.) și intangibile (licenţe software; licenţe multiuser pentru instalare pe server etc.) performante, al căror beneficiu principal este dezvoltarea etapelor de proiectare, execuție mecanică și testare a fluxului tehnologic, proiectul de față a reușit să faciliteze o productivitate mai ridicată și mai diversificată a întreprinderii SC Electroglobal SRL, valorificând implicit potenţialul competitiv al acesteia.

Obiective și rezultatele atinse:

  • creșterea productivităţii SC Electroglobal SRL cu 50%, în primii 3 ani după implementarea proiectului;
  • 1 flux tehnologic modernizat;
  • diversificarea producţiei SC Electroglobal SRL prin creşterea gradului de inovare, eficacitate și complexitate a procesului tehnologic al întreprinderii prin valorificarea potenţialului de producţie al noilor bunuri tangibile și intangibile achiziţionate, precum și a resursei umane de înaltă calificare;
  • crearea a 11 noi locuri de muncă;

  • creșterea nivelului competențelor profesionale a 10 angajați în urma participării la instruire specializată, necesară pentru utilizarea cu succes și la capacitatea maximă a bunurilor tangibile și intangibile achiziţionate în cadrul proiectului.