about us

Serviciul Public de Ocupare – calitate, accesibilitate și promptitudine

Perioada de implementare:
Martie 2012 – August 2013
Valoarea totală a proiectului:
8.324.964,44 lei
Valoarea elgibilă a proiectului:
6.713.681,00 lei
Asistență financiară nerambursabilă:
5.035.260,75 lei

Date despre proiect:
Co-finanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013
Axa prioritară 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare
Domeniul major de intervenţie 4.1 „Întărirea capacitătii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”
Contract de finanțare POSDRU/4.1/111/S/91800

Proiectul „Serviciul Public de Ocupare – calitate, accesibilitate și promptitudine” a urmărit relaționarea ofertei serviciilor publice de ocupare (SPO) cu așteptările clienților (angajatorii) prin îmbunătățirea și facilitarea accesului la servicii de calitate de tip „self-service”. Acest lucru a presupus modernizarea, creșterea calității și accesibilității serviciilor publice de ocupare și întărirea capacității de furnizare a acestora pentru a răspunde nevoilor clienților (anagajatorilor) privind accesul la serviciile oferite prin modernizarea și reorganizarea celor existente (crearea a două servicii noi).
Realizări:

  • 1 serviciu de tip self-service asigurat de 43 de sisteme touch-screen dezvoltat și utilizat de 29 agenții de ocupare;
  • 40.000 angajatori care beneficiază de serviciul self-service în cele 5 județe (Sibiu, Dâmbovița, Hunedoara, Satu Mare, Vaslui);
  • 1 portal de preluare on-line a locurilor de muncă vacante la nivel regional;
  • 5.000 locuri de muncă depuse lunar de angajatori;
  • 1 bază de date cu angajatorii creată pentru fiecare județ în parte;
  • 1 rețea inter-regională între solicitant și cei patru parteneri ai SPO dezvoltată;
  • 5 instituții ale serviciului public de ocupare îmbunătățite;