about us

S.P.C.P. – Specializare și Perfecționare în vederea îmbunătățirii Competențelor Profesionale ale personalului SPO

Perioada de implementare:
Ianuarie 2014 – Iunie 2015
Valoarea totală a proiectului:
9.443.094,00 lei
Asistență financiară nerambursabilă:
7.082.320,50 lei

Date despre proiect:
Co-finanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013
Axa prioritară 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare
Domeniul major de intervenţie 4.2 „Formarea personalului propriu al Serviciului Public de Ocupare”
Contract de finanțare POSDRU/124/4.2/S/130999

Proiectul „S.P.C.P. – Specializare și Perfecționare în vederea îmbunătățirii Competențelor Profesionale ale personalului SPO” a vizat creșterea nivelului de competențe profesionale pentru 300 de angajați ai SPO și adaptarea profilelor profesionale ale acestora la noile cerințe în domeniu, în vederea furnizării unor servicii de ocupare și asistență în concordanță cu nevoile și așteptările clienților.
Rezultatele proiectului:

  • 4 cursuri de perfecționare profesională (Consilier orientare privind cariera, Specialist în economie socială, Manager îmbunătățire procese, Expert/ Specialist în parteneriat public-privat) organizate pentru 300 persoane, funcționari publici în cadrul a 12 instituții publice de ocupare (AJOFM Sibiu, AJOFM Alba, AJOFM Bacău, AJOFM Botoșani, AJOFM Brașov, AJOFM Covasna, AJOFM Harghita, AJOFM Iași, AJOFM Mureș, AJOFM Neamț, AJOFM Vaslui, AJOFM Suceava);
  • 3 strategii de perfecționare și adaptare a competențelor profesionale ale personalului propriu al SPO la evoluția nevoilor clienților (Strategia de formare profesională a personalului propriu SPO, pe termen scurt 2015 -2018, Strategia de formare a personalului propriu SPO, pe termen lung 2015-2020, Strategia de dezvoltare profile profesionale).