about us

QUBIZ – „QUALITY BUSINESS” ÎN DOMENIUL OUTSOURGINGUL-UI IT ÎN REGIUNEA NORD-VEST

Beneficiar:
Perioada de implementare:
Decembrie 2011- Iunie 2012
Valoarea totală a proiectului:
292.249,40 lei
Valoarea elgibilă a proiectului:
190.005,00 lei
Asistență financiară nerambursabilă:
190.005,00 lei

Date despre proiect:
Co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Regional (POR) 2007-2013
Axa Prioritară 4. „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”
Domeniul Major de Intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
Cod SMIS 21117

Principalul obiectiv al proiectului QUBIZ – „QUALITY BUSINESS” ÎN DOMENIUL OUTSOURGINGUL-UI IT ÎN REGIUNEA NORD-VEST a constat în îmbunătățirea calității serviciilor oferite de Qubiz, astfel încât, pe termen lung, firma să atragă noi clienți de pe marile piețe ale Europei de Vest: Germania, Marea Britanie. Pentru atingerea acestui deziderat, proiectul a vizat dezvoltarea infrastructurii hardware și software a solicitantului, ca bază pentru creșterea capacității operaționale a firmei.

Rezultate atinse:

  • 3 locuri de muncă create;
  • creșterea cifrei de afaceri cu 10% într-un an de la finalizarea implementării proiectului.