about us

PISC – Performanță. Inovație. Strategie. Competență.

Beneficiar:
CEMACON S.A.
Perioada de implementare:
Septembrie 2018 – Septembrie 2019
Valoarea totală a proiectului:
723,008.67 lei
Valoarea elgibilă a proiectului:
543,623.00 lei
Categoria:

Co-finanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020
Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
Operațiunea: „Creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI”

Principalul obiectiv al proiectului „PISC – Performanță. Inovație. Strategie. Competență.” constă în creșterea performanței manageriale a CEMACON SA, prin derularea de programe de formare profesională și prin îmbunătățirea condițiilor de lucru în beneficiul a 52 angajați din ariile de management strategic și resurse umane în vederea adaptării activității la dinamica sectorului economic competitiv Energie și Management de Mediu.

Rezultate atinse:

  • 11 angajați care asigură managementul strategic (Management de vârf) al CEMACON SA formați și certificați;
  • 15 angajați care asigură managementul strategic (Managementul vânzărilor) al CEMACON SA formați și certificați;
  • 14 angajați care asigură managementul strategic (Managementul liniei de producție) al CEMACON SA formați și certificați;
  • 10 angajați care asigură managementul strategic (Management logistic și de gestiune) al CEMACON SA formați și certificați;
  • 2 angajați din departamentul de resurse umane al CEMACON SA formați și certificați;
  • 50 angajați care asigură managementul strategic (management de vârf, managementul vânzărilor, managementul liniei de producție, managementul logistic și de gestiune) al CEMACON SA formați și certificați în „Securitate IT”;
  • 1 Ghid de identificare a competențelor în sectorul prioritar Energie și Management de Mediu (EMM).