about us

PAS cu PAS – Previne Abandonul Școlar CU Programul AfterSchool

Perioada de implementare:
Aprilie 2010 – Martie 2012
Valoarea totală a proiectului:
1.496.963,00 lei
Asistență financiară nerambursabilă:
1.351.645,00 lei

Date despre proiect:
Co-finanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013
Axa Prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenție 2.2 „Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii”
Contract de finanțare POSDRU/23/2.2/G/38645

Proiectul „PAS cu PAS – Previne Abandonul Școlar CU Programul AfterSchool” a constituit o metodă de dezvoltare a programului social de educație pentru copii oferit de Fundația Creștină Diakonia, fiind totodată un program pilot și un model de bune practici pentru alte organizații cu profil similar, incluzând chiar și instituții publice. Pe termen lung, proiectul a urmărit scăderea ratei de abandon şcolar şi creşterea performanţelor şcolare în mediul rural. Acest lucru a fost posibil prin crearea programului de tip școală după școală pentru 50 de copii (proveninți din familii cu un nivel de trai scăzut și din familii de rromi), prin care s-au urmărit; creşterea nivelului de educaţie al copiilor în ceea ce priveşte condiţiile minime de igienă personală prin implementarea unui comportament de igienă minimă prin spălarea zilnică a mâinilor, dinţilor şi corpului; dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi socializare în afara sistemului de educaţie formală prin participarea la excursii şi la tabere; creşterea atractivităţii actului de educaţie prin combinarea acestuia cu activităţi recreative cu rol educativ; și creşterea nivelului de competenţă profesională a asistenţilor sociali şi a psihopedagogilor implicaţi în derularea programului, prin participarea lor la cursuri în domeniul psihopedagogiei speciale.

Principalele activități ale proiectului au inclus:

 • educarea și implementarea în rândul copiilor a unui comportament minim de igienă zilnică;
 • activități de tip școală după școală ce au inclus:
  • întocmirea temelor pentru acasă;
  • instruirea copiilor în utilizarea calculatorului;
  • participarea la activități sportive, jocuri de situație, etc.;
  • organizarea de excursii la principalele obiective (grădina botanică, muzee, etc.);
  • spectacole și petreceri/serbări tematice cu ocazia unor evenimente importante, precum: Crăciun, Ziua mamei, Ziua Europei, Ziua satului;
  • evenimente de prezentare a unor meserii;
  • activități de asistență socială privind faimiile copiilor din grupul țintă;
  • pregătirea, aranjarea și luarea mesei;
  • organizarea Taberei Naționale de Arte: ateliere de obiecte creative, ateliere de olărit, dansuri tradiționale rrome, dansuri și cântece din folclorul copiilor.