about us

PACKAGING SELF SERVICE – competitivitate în tipărirea ambalajelor KUMAR PRINT

Beneficiar:
KUMAR PRINT SRL
Perioada de implementare:
Martie 2017 – Mai 2020
Valoarea totală a proiectului:
9,007,550.30 lei
Valoarea elgibilă a proiectului:
7,569,370.00 lei
Categoria:

Date despre proiect:
Co-finanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operational Regional 2014-2020.
Axa Prioritară 2: Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii
Prioritatea de investiții 2.2: Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Principalul obiectiv al proiectului „PACKAGING SELF SERVICE – competitivitate în tipărirea ambalajelor KUMAR PRINT” constă în creșterea competitivității economice a KUMAR PRINT SRL prin diversificarea serviciilor de tipărire și implementarea unui proces inovativ de self-service packaging, în contextul consolidării poziției firmei pe piață serviciilor tipografice din Regiunea Nord-Vest și la nivel internațional.

Rezultate:

  • 1 serviciu nou de tipărire ambalaje din carton cu grosimea de până la 0.8mm, recertificat SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015, certificat FOGRA PSO și lansat pe piața internațională a serviciilor de tipar ambalaje carton;
  • 1 program informatic – platformă online de tip self service pentru tipărirea ambalajelor adaptată fluxurilor de producție tipografică a Kumar Print SRL.