about us

O ȘANSĂ, O REUȘITĂ ÎN VIITOR PENTRU PERSOANE VULNERABILE

Perioada de implementare:
Octombrie 2014 – Octombrie 2015
Valoarea elgibilă a proiectului:
1.414.316,00 lei
Asistență financiară nerambursabilă:
1.343.600,20 lei

Date despre proiect:
Co-finanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013
Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul Major de Intervenție 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”
Contract de finanțare POSDRU/168/6.1/G/145483

Proiectul „O ȘANSĂ, O REUȘITĂ ÎN VIITOR PENTRU PERSOANE VULNERABILE” este primul proiect de economie socială implementat de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului în parteneriat cu Asociația Filantropia Ortodoxă Cluj-Napoca pentru consolidarea antreprenoriatului social și a pieței muncii din mediul rural.
Prin implementarea proiectului s-a urmărit dezvoltarea a două structuri de economie socială, în vederea creării de locuri de muncă și consolidării antreprenoriatului social și a pieței muncii din mediul rural în Regiunea Nord-Vest. În egală măsură, implementarea proiectului a condus la dezvoltarea capacității, competențelor și cunoștințelor și stimei de sint pentru 11 persoane din grupurile vulnerabile prin formare profesională și consiliere în vederea creșterii accesului acestora pe piața muncii.
Dintre cele mai importante rezultate ale proiectului menționăm:

  • 2 structuri de economie socială înființate: Brutăria Artos și Tipografia „Renașterea”;
  • 14 locuri de muncă create;
  • 1 acreditare ca furnizor de formare profesională (pentru ocupația de manager întreprindere socială);
  • 20 de lucrători sociali formați în domeniul economiei sociale (ocupația manager întreprindere socială);
  • 7 persoane aparținând grupurilor vulnerabile formate (pentru ocupația de brutar, lucrător tipografie);
  • 8 ghiduri de bună practică – îndrumătoare privind funcționarea celor două structuri de economie socială (tratând teme precum: Etapele înființării și demarării unei structuri de economie socială, Managementul organizațional al unei structuri de economie socială, Planul de marketing al unei structuri de economie socială, Managementul financiar și surse de finanțare pentru o structură de economie socială, etc.);
  • 10 evenimente de promovare a economiei sociale (pe teme privin Exemple de buna practică, Aplicarea instrumentul de analiză a nevoilor de dezvoltarea a unei afacerii sociale, Work-shop interactiv) desfășurate în cele 8 protopopiate numărând peste 500 participanți (preoți și asistenți sociali).