about us

LIVINGIN – Creşterea competitivităţii activităţii hoteliere în regiunea NORD-VEST

Perioada de implementare:
Iunie 2010 – Decembrie 2012
Valoarea totală a proiectului:
517.142,00 lei
Valoarea elgibilă a proiectului:
417.050,00 lei
Asistență financiară nerambursabilă:
417.050,00 lei

Date despre proiect:
Co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Regional (POR) 2007-2013
Axa Prioritară 4. „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”
Domeniul Major de Intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
Cod SMIS 23223

Proiectul „LIVINGIN – Creşterea competitivităţii activităţii hoteliere în regiunea NORD-VEST” a reprezentat un reper important de creștere a calității serviciilor oferite de hotelul LivingIn din Oradea, implicit la încadrarea acestuia în categoria de 4 stele, creșterea notorietății și consolidarea brandului LivingIn pe piață. Aceste deziderate au fost atinse prin realizarea unui set de măsuri integrate ce au cuprins: oferirea accesului la noi facilități (sală de conferințe, centru relaxare); sporirea nivelului de confort al hotelului, prin modernizarea camerelor și a salonului de servire a micului dejun; și ecologizarea activității hotelului, prin utilizarea apei termale și realizarea unui consum rațional al energiei electrice, prin utilizarea panourile solare.
Realizările proiectului:

  • 2 locuri de muncă create;
  • creșterea cifrei de afaceri cu 149,06%;
  • 1 salon de servire a micului dejun modernizat.