about us

Integrarea unui departament de tipărituri neconvenționale în cadrul S.C. Advertising Solution S.R.L.

Perioada de implementare:
Iulie 2011 – Ianuarie 2012
Valoarea totală a proiectului:
370.206,55 lei
Valoarea elgibilă a proiectului:
290.987,06 lei
Asistență financiară nerambursabilă:
290.987,06 lei

Date despre proiect:
Co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Regional (POR) 2007-2013
Axa Prioritară 4. „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”
Domeniul Major de Intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
Cod SMIS 17784

Proiectul „Integrarea unui departament de tipărituri neconvenționale în cadrul S.C. Advertising Solution S.R.L.” s-a constituit într-un „motor” al dezvoltării activității S.C. Advertising Solution S.R.L., prin integrarea unor module tehnologice inovative pentru procesul de producție a tipăriturilor neconvenționale, cu respectarea principiului dezvoltării durabile. Efectul imediat al investiției realizate, constă în dezvoltarea SC Advertising Solution SRL într-un furnizor de servicii publicitare și de tipărituri neconvenționale de cea mai înaltă calitate.

Rezultate atinse:

  • 4 utilaje (tampograf, imprimantă pentru tipar digital, mașină de brodat și plotter-cutter) achiziționate;
  • 2 locuri de muncă create.