about us

Economie socială de la A la Z

Perioada de implementare:
Octombrie 2014 – Septembrie 2015
Valoarea elgibilă a proiectului:
1.154.140,04 lei
Asistență financiară nerambursabilă:
1.096.433,04 lei
Url Proiect:

Date de identificare proiect:
Co-finanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013
Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul Major de Intervenție 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”
Contract de finanțare POSDRU/168/6.1/G/143875

Proiectul „Economie socială de la A la Z” reprezintă un demers important întreprins de SC UP Ciptronic SRL în parteneriat cu Asociația Oameni Buni de a susține antreprenoriatul social, prin lansarea pe piață a două structuri de economie socială generatoare de locuri de muncă în Regiunea Nord-Vest. Abordarea de tip „oameni pentru oameni” a guvernat întregul proces de implementare a proiectului, urmărindu-se integrarea grupurilor vulnerabile în viața economică și socială locală.
Prin acțiunile sale, „Economie socială de la A la Z” a condus la consolidarea competențelor, cunoștințelor și stimei de sine atât pentru 2 manageri ai structurilor economiei sociale cât și pentru 21 de persoane din grupurile vulnerabile, valorificând forța de muncă din mediul rural.
Principalele rezultate atinse prin implementarea proiectului:

  • 2 persoane formate pentru ocupația Manager întreprindere socială, formare profesională acreditată CNC;
  • 21 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile formate (pentru ocupațiile de croitor, instructor fitness-aerobic și agent vânzări);
  • 1 structură de economie socială de tip unitate protejată – Atelier de croitorie;
  • 1 structură de economie socială – platformă Fitness online (www.koobic.ro);
  • 12 locuri de muncă create;
  • 13 persoane aparținând grupurilor vulnerabile consiliate (consiliere psihologică pentru reducerea riscului de excluziune socială și transformarea statutului de persoană asistată în persoană activă);
  • 3 evenimente de promovare a economiei sociale (cu următoarele tematici: surse de finanțare pentru structurile de economie socială, modele de bună practică structuri economie socială, prezentarea celor 2 structuri înființate) cu 40-50 participanți/ eveniment, provenind din cadrul instituțiilor publice, bancare, ONG-uri de profil, societăți comerciale.