about us

Dual mai Competitiv prin IT&C

Beneficiar:
Perioada de implementare:
Noiembrie 2013 – Noiembrie 2014
Valoarea totală a proiectului:
1.156.867,30 lei
Valoarea elgibilă a proiectului:
799.752,50 lei
Asistență financiară nerambursabilă:
559.826,75 lei

Date despre proiect:
Co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POSCCE) 2017-2013
Axa Prioritară 3 „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”
Domeniul major de intervenţie 3 „Susținerea E-Economiei”
Operațiunea 1 „Sprijin pentru sisteme TIC integrate și alte aplicații electronice pentru afaceri”
Cod SMIS 46400

Proiectul „Dual mai Competitiv prin IT&C” a condus la creșterea competitivității firmei SC DUAL M&G SRL pe piața de merchansiding, prin valorificarea potențialului oferit de implementarea unui sistem informatic intern de gestiune a resurselor companiei și de implementarea de aplicații de suport managerial. Prin implementarea proiectului s-a urmărit realizarea unei investiții integrate pe trei paliere: software, hardware și resursa umană, pentru atingerea indicatorilor de performanță fără de care o organizație nu poate funcționa în condiții optime, respectiv: competivitate crescută, productivitate maximizată, eficiența internă a angajaților ridicată, sistem de management mai eficient.

Rezultate:

  • creșterea productivității angajaților prin implementarea unui ERP;
  • creșterea cifrei de afaceri cu peste 2% în decursul a 3 ani;
  • reducerea cu 20 % a timpului de răspuns la solicitările clienților;
  • creșterea rentabilității capitalului angajat de firmă cu aproape 10% în 3 ani de la finalizarea proiectului;
  • creșterea profitului companiei cu peste 3% în 3 ani de la finalizarea investiției;
  • 1 infrastructură de comunicații dezvoltată (formată din: 2 servere, 16 PC-uri personale, 1 multifuncțional de rețea, 9 cititoare de cod de bare cu fir, 10 cititoare de cod de bare fără fir, 9 multifuncționale laser, 5 PC-uri portabile, 1 imprimantă de cod de bare, 11 surse neîntreruptibile);
  • 5 module de curs organizate pentru instruirea personalului companiei (în utilizarea ERP, utilizarea BI, analiza decizională, utilizarea Modulului Retail, asigurarea mentenanței aplicației informatice);