about us

Diversificarea activităţii principale a SC LINOS IMPEX SRL prin achiziţionarea unor echipamente performante de tipar

Perioada de implementare:
Noiembrie 2012 – Octombrie 2013
Valoarea totală a proiectului:
857.345,03 lei
Valoarea elgibilă a proiectului:
691.407,28 lei
Asistență financiară nerambursabilă:
691.407,28 lei

Date despre proiect:
Co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Regional (POR) 2007-2013
Axa Prioritară 4. „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”
Domeniul Major de Intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
Cod SMIS 25596

Proiectul „Diversificarea activităţii principale a SC LINOS IMPEX SRL prin achiziţionarea unor echipamente performante de tipar” a urmărit creșterea competitivității firmei SC LINOS IMPEX SRL, prin dezvoltarea și diversificarea activităţii ca urmare a achiziţionării unor echipamente performante de tipar, ce vor conduce la obţinerea autonomiei faţă de firmele colaboratoare.

Rezultatele proiectului:

  • 2 locuri de muncă create (designer și decorator);
  • creșterea cifrei de afaceri cu 8% până la finalizarea proiectului și cu 199% în doi ani de la finalizarea acestuia;
  • reducerea costurilor a serviciilor oferite cu 30-50% (în funcție de originea acestora);
  • scăderea cheltuielilor privind prestaţiile externe cu 45%;
  • creşterea cotei de piaţă cu 10% la sfârşitul primului an de implementarea a proiectului;
  • creşterea portofoliului de clienţi cu 199%.