about us

Dianova Instal – Competitivitate prin servicii integrate de proiectare

Beneficiar:
DIANOVA INSTAL SRL
Perioada de implementare:
Februarie 2017 – Decembrie 2019
Valoarea totală a proiectului:
2,345,678.17 lei
Valoarea elgibilă a proiectului:
1,968,563.00 lei
Categoria:

Date despre proiect:
Co-finanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operational Regional 2014-2020.
Axa Prioritară 2: Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii
Prioritatea de investiții 2.2: Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor
Principalul obiectiv al proiectului „Dianova Instal – Competitivitate prin servicii integrate de proiectare” constă în creșterea competitivității economice a Dianova Instal SRL pe piața serviciilor de proiectare din Regiunea Nord-Vest prin furnizarea de servicii integrate de proiectare a instalațiilor și confecțiilor metalice, într-un sediu nou dotat corespunzător cu tehnologie de ultimă generație.

Rezultate atinse:

  • 2 servicii de proiectare introduse în lista de servicii: proiectare de instalații electrice de joasă tensiune (tensiune nominală 4kV), certificat de ANRE cu Atestat de tip B și proiectare de repere și confecții metalice la comandă;
  • 1 imobil funcțional.