about us

Dezvoltarea durabilă a S.C. Acumen Integrat S.R.L.

Perioada de implementare:
August 2011 – Februarie 2012
Valoarea totală a proiectului:
104.744,49 lei
Valoarea elgibilă a proiectului:
84.471,36 lei
Categoria:

Date despre proiect:
Co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Regional (POR) 2007-2013
Axa Prioritară 4. „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”
Domeniul Major de Intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
Cod SMIS 18814

Proiectul „Dezvoltarea durabilă a S.C. Acumen Integrat S.R.L.” a contribuit la creșterea competitivității și la dezvoltarea durabilă a SC Acumen Integrat SRL.
Rezultate atinse:

  • 2 locuri de muncă create;
  • creșterea cifrei de afaceri cu minim 20% în primul an de implementare a proiectului;
  • 15 noi tehnologii şi echipamente şi programe informatice necesare activităţilor de prelucrare a datelor şi administrare a paginilor web de către S.C. Acumen Integrat S.R.L. introduse în activitatea firmei.