about us

DATE SPAŢIALE EXACTE, ACTUALE ŞI COMPLETE

Perioada de implementare:
Februarie 2012 – Noiembrie 2012
Valoarea totală a proiectului:
158.232,00 lei
Valoarea elgibilă a proiectului:
113.800,00 lei
Asistență financiară nerambursabilă:
104.751,00 lei

Date despre proiect:
Co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Regional (POR) 2007-2013
Axa Prioritară 4. „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”
Domeniul Major de Intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
Cod SMIS 21115

Proiectul „DATE SPAȚIALE EXACTE, ACTUALE ȘI COMPLETE” a urmărit îmbunătățirea calitativă și cantitativă a hărților digitale și a bazelor de date pe care firma Micro Mapper le oferă clienților săi, constituind totodată o etapă în realizarea programului de elaborare a hărții digitale a României și a bazelor de date integrate cu puncte de interes.

Rezultate atinse:

  • 1 bază de date a drumurilor și străzilor din România exactă, completă și complexă realizată;
  • 1 bază de date a punctelor de interes, conținând, pe lângă localizare, alte informații suplimentare (program de funcționare, imagine a clădirii, etc.);
  • 1 reprezentare cartografică a celor două baze de date dezvoltate, interactivă, care permite utilizatorilor identificarea fiecărui punct de interes în rețeaua stradală și obținerea de diverse informații suplimentare legate de acesta;
  • creșterea cifrei de afaceri cu peste 500% în 3 ani de la finalizarea proiectului;
  • 1 loc de muncă creat.