about us

CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SC SÂRMATEC SRL PRIN MODERNIZAREA FLUXULUI TEHNOLOGIC DE PRODUCȚIE

Beneficiar:
Perioada de implementare:
Februarie 2011 – Aprilie 2012
Valoarea totală a proiectului:
3.019.279,92 lei
Valoarea elgibilă a proiectului:
2.868.897,91 lei
Asistență financiară nerambursabilă:
2.008.228,54 lei

Date despre proiect:
Co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POSCCE) 2017-2013
Axa Prioritară 1 „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”
Domeniul Major de Intervenție 1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”
Operațiunea 1 „Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”
Cod SMIS 13210

Proiectul „CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SC SÂRMATEC SRL PRIN MODERNIZAREA FLUXULUI TEHNOLOGIC DE PRODUCȚIE” a reprezentat o modalitate importantă de optimizare și valorificare a potențialului productiv al beneficiarului (SC SÂRMATEC SRL), având la bază principiul dezvoltării durabile. Valorificarea potențialului productiv al companiei a fost generată de realizarea de investiții în echipamente tehnologice performante, necesare pentru diversificarea și creșterea gradului de inovare a producției, precum și de crearea de noi locuri de muncă și adaptarea competențelor personalului la noile tehnologii achiziționate.
Rezultate atinse:

  • creșterea cifrei de afaceri a SC SÂRMATEC SRL cu minim 20% în 3 ani de la finalizarea proiectului;
  • 8 locuri de muncă create;
  • 12 active tangibile achiziționate;
  • 1620 mp suprafață de producție modernizată/ construită;
  • 15 persoane instruite în manipularea noilor utilaje achiziționate;