about us

Creșterea competitivității SC CAAB CONSTRUCT SRL prin achiziționarea a două mașini de prelucrare a pietrei

Beneficiar:
SC CAAB CONSTRUCT SRL
Perioada de implementare:
August 2016 – August 2018
Valoarea totală a proiectului:
1,346,750.25 lei
Valoarea elgibilă a proiectului:
1,130,845.00 lei
Categoria:

Date despre proiect:
Co-finanțat din Fondul Social European (FSE) prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest).
Axa Prioritară 2: Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii
Prioritatea de investiții 2.1 – ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”

Principalul obiectiv al proiectului „Creșterea competitivității SC CAAB CONSTRUCT SRL prin achiziționarea a două mașini de prelucrare a pietrei” constă în consolidarea poziției SC CAAB CONSTRUCT SRL pe piața produselor de finisaj interior și exterior din piatră din regiunea NV prin achiziționarea a două mașini de tăiere, fasonare și finisare a pietrei și prin crearea a 5 locuri de muncă.

Rezultate atinse:

  • 2 mașini achiziționate pentru tăiere, fasonare și finisare a pietrei;
  • 5 noi locuri de muncă create.