about us

CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII RIVMED SRL PRIN DIVERSIFICAREA SERVICIILOR INTEGRATE DE RADIOLOGIE ȘI MEDICINA MUNCII

Beneficiar:
Perioada de implementare:
Iunie 2014 – Decembrie 2014
Valoarea totală a proiectului:
622.730,98 lei
Valoarea elgibilă a proiectului:
589.697,38 lei

Date despre proiect:
Co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013
Axa Prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”
Domeniul Major de Intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
Cod SMIS 53101

Proiectul „CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII RIVMED SRL PRIN DIVERSIFICAREA SERVICIILOR INTEGRATE DE RADIOLOGIE ȘI MEDICINA MUNCII” a reprezentat un real sprijin în creșterea competitivității SC RIVMED SRL prin achiziționarea și utilizarea unor noi tehnologii care să deservească nevoile de servicii medicale integrate de medicina muncii și imagistică de calitate ale persoanelor fizice și juridice din Cluj-Napoca și Regiunea Nord-Vest. Prin activitățile sale, poiectul a condus la dezvoltarea unui centru medical modern de servicii integrate de medicina muncii și imagistică medicală, dotat cu aparatură medicală de ultimă generație.
Principalele rezultate ale proiectului:

  • 2 noi servicii dezvoltate: radiologie și ecografie;
  • 1 aparat radiologic digitalizat;
  • 1 ecografului
  • 5 locuri de muncă create;
  • creșterea cifrei de afaceri cu 35 % într-un an de la finalizarea proiectului.