about us

COMPETITIVITATE, PERFORMANȚĂ ȘI INOVARE ÎN SERVICIILE DE PROIECTARE ÎN ARHITECTURĂ ȘI URBANISM – ARHIMAR SERV SRL

Beneficiar:
ARHIMAR SERV SRL
Perioada de implementare:
Ianuarie 2017 – Noiembrie 2019
Valoarea totală a proiectului:
2,205,630.30 lei
Valoarea elgibilă a proiectului:
1,855,770.00 lei
Categoria:

Date despre proiect:
Co-finanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operational Regional 2014-2020.
Axa Prioritară 2: Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii
Prioritatea de investiții 2.2: Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Principalul obiectiv al proiectului „Competitivitate, performanță și inovare în serviciile de proiectare în arhitectură și urbanism – ARHIMAR SERV SRL” constă în creșterea competitivității economice a ARHIMAR SERV SRL prin implementarea de tehnologie hardware și software de ultimă generație în scopul creșterii dimensiunii pieței serviciilor de proiectare în arhitectura din regiunea Nord-Vest și totodată creșterea vizibilității firmei la nivel național și internațional.

Rezultate atinse:

  • 40 de contracte de proiectare;
  • 1 certificat BIM (Building Information Modelling), 1 certificat SR EN ISO 9001:2015, 1 aplicație informatică de gestiune a clienților și proiectelor;
  • participarea la 2 târguri internaționale.