about us

Competitiv prin IT&C

Perioada de implementare:
Decembrie 2013 – Decembrie 2014
Valoarea totală a proiectului:
497.438,40 lei
Valoarea elgibilă a proiectului:
374.510,00 lei
Asistență financiară nerambursabilă:
262.157,00 lei

Date despre proiect:
Co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POSCCE) 2017-2013
Axa Prioritară 3 „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”
Domeniul major de intervenţie 3 „Susținerea E-Economiei”
Operațiunea 1 „Sprijin pentru sisteme TIC integrate și alte aplicații electronice pentru afaceri”
Cod SMIS 46113

Prin proiectul „Competitiv prin IT&C” s-a urmărit creșterea competitivității firmei SC ELECTRO ORIZONT SRL pe piața serviciilor IT, prin valorificarea potențialului oferit de extinderea sistemului informatic intern de gestiune a resurselor companiei și de implementare a aplicațiilor de suport managerial. Astfel, proiectul a condus la rezultate obținute:

  • 1 sistem ERP extins cu 2 module noi (Service și Contracte), 1 aplicație de analiză economică și suport managerial,
  • 10 licențe ERP și 25 licențe BI instalate;
  • creșterea cifrei de afaceri cu peste 2% în decursul a 3 ani;
  • reducerea cu 20% a timpului de răspuns la solicitările clienților;
  • 2 infrastructuri software dezvoltate: 1 infrastructură de comunicații și 1 infrastructură de procesare informații;
  • creșterea rentabilității capitalului angajat de firmă cu aproape 10% în 3 ani de la finalizarea proiectului;
  • creșterea profitului companiei cu peste 3% în 3 ani de la finalizarea investiției;
  • 35 persoane instruite în 5 module de curs.