about us

CENTRUL REZIDENŢIAL PENTRU GĂZDUIREA ŞI ÎNGRIJIREA PERSOANELOR AFLATE ÎN DIFICULTATE ASISTMED

Perioada de implementare:
Aprilie 2013 – Iulie 2015
Valoarea totală a proiectului:
3.848.743,73 lei
Valoarea elgibilă a proiectului:
3.037.291,17 lei

Date despre proiect:
Co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Regional (POR) 2007-2013
Axa Prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”
Domeniul major de intervenție „Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”
Cod SMIS 14464

Obiectivul major al proiectului a constat în îmbunătăţirea calităţii infrastructurii aferente serviciilor sociale prin crearea Centrului rezidenţial pentru găzduirea şi îngrijirea persoanelor aflate în dificultate ASISTMED în localitatea Luna de Sus, comuna Floreşti, judeţul Cluj ca şi soluţie pentru nevoile stringente ale numărului ridicat de persoane aflate în dificultate la nivelul regiunii Nord-Vest. În acest sens, a fost creată o infrastructură fizică, dotată cu echipamentele de specialitate şi asigurarea personalului necesar pentru prestarea serviciilor de găzduire şi îngrijire în conformitate cu standardele de calitate în vigoare de către Asociaţia pentru Ajutor Familial ASISTMED. Centrul dispune de două cabinete medicale, o sală de kinetoterapie, o sală de activități zilnice (şah, table, remy, cărţi, citirea presei, calculatoare cu acces la internet etc.) și de o curte exterioară frumos amenajată (dispune de bănci, flori, copaci şi cu un foişor în care beneficiarii se pot relaxa într-un mod cât mai plăcut).

Rezultatele atinse prin implementarea proiectului:

  • 1 Centru rezidenţial de găzduire şi îngrijire a persoanelor aflate în dificultate ASISTMED funcţional cu 26 camere utilate și mobilate la cele mai înalte standarde (fiecare cameră are 2 paturi, baie individuală și televizor) și cu o capacitate de 52 locuri;
  • 1 nou tip de servicii sociale (găzduire și îngrijire în regim rezidențial) de către Asociaţia pentru Ajutor Familial ASISTMED prin desfăşurarea de noi activităţi respectând standardele de calitate în vigoare în beneficiul persoanelor aflate în dificultate;
  • 15 locuri de muncă create;
  • accesul facilitat la serviciile de găzduire și îngrijire pentru 46 de persoane aflate în dificultate care vor beneficia de găzduire pe perioadă nedeterminată și pentru 6 persoane aflate în dificultate care vor beneficia de găzduire temporară, cu respectarea standardelor de calitate în vigoare;
  • lucrări de construcţii şi instalaţii pentru edificarea Centrului rezidenţial pentru găzduirea şi îngrijirea persoanelor aflate în dificultate ASISTMED realizate;
  • mijloace fixe (echipamente şi utilaje de specialitate, mobilier, dotări de uz gospodăresc, echipamente IT) achiziționate.