about us

Centru pentru Promovarea Antreprenoriatului în Domeniul Dezvoltării Durabile

Partener:
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, VITRINA Advertising, Asociația Femeilor de Afaceri - NV, Uniunea Generală a Industriașilor din România – 1903 Regiunea NORD-VEST, Asociația Patronilor și Meseriașilor din Județul Cluj

Date despre proiect:
Co-finanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013
Axa Prioritară 3 ,,Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”
Contract de finanțare POSDRU/92/3.1/S/50933

Proiectul „Centru pentru Promovarea Antreprenoriatului în Domeniul Dezvoltării Durabile” a susținut promovarea noului concept de „universitate antreprenorială”, sprijinind iniţierea de noi afaceri în domeniul dezvoltării durabile, printr-un set de măsuri integrate care vizează: 1) dezvoltarea unui program de formare profesională ce vizează competenţele antreprenoriale şi manageriale, 2) oferirea consultanţei pentru dezvoltarea afacerii iniţiate și 3) elaborarea unor spin-off-uri model în mediul rural şi urban.
Obiectivele specifice ale proiectului au vizat: dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi manageriale ale tinerilor, femeilor și persoanelor cu o bună pregătire profesională, aflate într-o situaţie de inactivitate (şomeri, pensionaţi, disponibilizaţi sau reîntorşi de la muncă din străinătate); sprijinirea iniţierii de noi afaceri prin intermediul Incubatorului de afaceri, a spinn-off-urilor prin parteneriate locale active cu ONG-uri; oferirea unor servicii de consultanţă permanentă, adaptată nevoilor individuale ale membrilor Centrului şi a afacerilor iniţiate de către aceştia; încurajarea creaţiei informatice pentru întreprinderi virtuale, prin crearea de programe/aplicaţii privind simularea înfiinţării, funcţionării şi dezvoltării unei societăţi comerciale în domeniul dezvoltării durabile, pentru simularea unui plan de afaceri şi construirii unei eco comunităţi.
Prin promovarea unei politici şi a culturii antreprenoriale, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca în parteneriat cu o parte dintre cele mai relevante organizații cu o vastă experiență în domeniul antreprenoriatului a reușit să răspundă celor mai noi tendinţe de dezvoltarea ale pedagogiei universitare, constituindu-se totodată într-un exemplu de bună practică pentru alte comunităţi academice.
Dintre principalele rezultate atinse prin implementarea proiectului amintim:

 • 1 Centru pentru Promovarea Antreprenoriatului în Domeniul Dezvoltării Durabile (C.P.A.D.D.D.) structurat în 7 departamente, astfel:
  • Departamentul de Formare Profesională (D.F.P.);
  • Departamentul de cercetare pentru promovarea culturii antreprenoriale (D.Ce.);
  • Departamentul de consultanţă (D.Co.);
  • Departamentul pentru promovarea culturii antreprenoriale (D.Promo.);
  • Incubator de afaceri „Întreprindere virtuală pentru promovarea activităţilor din domeniul dezvoltării durabile” şi crearea „Spin-offurilor”;
  • Incubator mobil „Întreprindere virtuală”;
  • Producţii.
 • 7 programe de perfecţionare postuniversitară de scurtă durată – 1 semestru (Managementul afacerilor în domeniul dezvoltării durabile; Urbanizare sustenabilă. Resurse energetice regenerabile, construcţii de tip „casa verde”, gestiunea integrată a deşeurilor; Informatică aplicată în domeniul dezvoltării durabile; Evaluatori în domeniul patrimoniului şi al dezvoltării durabile; Securitate ecologică; Iniţierea şi dezvoltarea unui e-business în domeniul dezvoltării durabile; Achiziţii publice verzi);
 • 3 programe de studii postuniversitare de specializare de lungă durată – 4 semestre (Managementul afacerilor pentru antreprenori în domeniul dezvoltării durabile; Comunicare şi cultură tehnologică în domeniul dezvoltării durabile; Dreptul, economia şi antreprenoriatul dezvoltării durabile).
  Proiectul „Centru pentru Promovarea Antreprenoriatului în Domeniul Dezvoltării Durabile” a fost implementat în beneficiul grupului țintă format din 1280 persoane, astfel:
  1) angajați – 256 persoane;
  2) întreprinzători – 256 persoane;
  3) persoane care doresc să iniţieze o activitate independentă – 512;
  4) personal de conducere din întreprinderi, în special din micro-întreprinderi şi IMM-uri – 256 persoane.