about us

S.P.C.P. – Specializare și Perfecționare în vederea îmbunătățirii Competențelor Profesionale ale personalului SPO

Perioada de implementare:
Ianuarie 2014 – Iunie 2015
Valoarea totală a proiectului:
9.443.094,00 lei
Asistență financiară nerambursabilă:
7.082.320,50 lei
Categoria: