Echipa primker

Echipa

Aura IONIȚĂ Administrator/ Manager proiect

Email:
auraionita@primker.ro
Domenii de competență:
-dezvoltarea antreprenoriatului social și a economiei sociale
-dezvoltarea infrastructurii sociale
-investiții în dezvoltarea capitalui uman
-investiții și cercetare,
-elaborare strategii de dezvoltare a firmei, etc.

Teodora RAȚ Administrator/ Manager proiect

Email:
teodorarat@primker.ro
Domenii de competență:
-dezvoltarea infrastructurii de cercetare
-investiții în dezvoltarea capitalui uman
-îmbunătățirea și dezvoltarea sistemului educațional
-studii și analize calitative și cantitative
-investiții și cercetare, etc.

Călina RETIȘAN Manager proiect

Email:
cretisan@yahoo.com
Domenii de competență:
-dezvoltarea microîntreprinderilor
-dezvoltare antreprenorială
-dezvoltarea infrastructurii medicale și sociale
-investiții și cercetare
-elaborare planuri de afaceri și strategii de dezvoltare a firmei, etc.

Alexandru RAȚ Expert achiziții publice/ Consultant tehnic

Email:
alexandrurat@primker.ro
Domenii de competență:
-dezvoltarea IMM-urilor și investiții
-dezvoltarea infrastructurii de cercetare
-dezvoltarea infrastructurii medicale și sociale
-realizarea procedurilor de achiziții publice / private
-elaborare planuri de afaceri și strategii de dezvoltare a firmei, etc.

Bianca GELĂMANCĂ Consultant în management/ accesarea fondurilor structurale

Email:
bianca.gelamanca@primker.ro
Domenii de competență:
-investiții în dezvoltarea capitalui uman
-investiții și cercetare
-planificare strategică
-studii și analize calitative și cantitative
-dezvoltarea antreprenoriatului social și a economiei sociale, etc.

Lidia PRIDEA Expert accesare fonduri structurale

Email:
lidiapridea@primker.ro
Domenii de competență:
-investiții în dezvoltarea capitalui uman; gestionarea documentelor de resurse umane
-investiții și cercetare
-dezvoltarea economiei sociale
-consultanță în desfășurarea procedurilor de achiziții
-dezvoltarea antreprenoriatului social și a economiei sociale, etc.

Oana ȘCHIOPU Consultant în management/ accesarea fondurilor structurale

Email:
oanaschiopu@primker.ro
Domenii de competență:
-strategii de marketing și publicitate
-coordonare și organizare de evenimente și campanii de promovare
-proiectare materiale publicitare
-dezvoltare și implementare strategii de brand
-elaborare planuri de afaceri și strategii de dezvoltare a firmei, etc.